filrty smartlaser
filtr BOFA AD Goldseal cyclone RS

AD Goldseal Cyclone RS

decor

System wyciągowo - filtrujący
dla pracowni jubilerskich

filtr PA 300TS-IQ

filtr PA 300TS-IQ

decor

System wyciągowo - filtrujący
dla pracowni jubilerskich

filtr PA 500FS-IQ

PA 500FS-IQ

decor

System wyciągowo - filtrujący
dla pracowni jubilerskich

decor

OBRÓBKA LASEROWA: jest procesem stosunkowo bezpiecznym i czystym, jednak proces ten generuje niebezpieczne dymy i pyły. Podczas obróbki metalu powstają pyły zawierające m.in. metale ciężkie, które mogą gromadzić się w organizmie ludzkim. Poza czynnikami zdrowotnymi dym i pył laserowy mają ogromny wpływ na jakość pracy, zarówno samego pracownika, jak i maszyn, które mogą zostać uszkodzone przez zanieczyszczenia. Dym/pył laserowy tworzy na powierzchniach maszyn mocno przylegającą warstwę zanieczyszczeń. Ponadto, jeżeli powierzchnia istotnych części systemu laserowego (luster lub soczewek) pokryta jest zanieczyszczeniami, szybko dochodzi do nieodwracalnego ich uszkodzenia.


SYSTEMY ODCIĄGOWO-FILTRUJĄCE: Ważnym elementem każdej instalacji laserowej są systemy wyciągowe, które muszą być nie tylko niezawodne, ale też dopasowane do indywidualnych warunków. Muszą zapewniać bezpieczne odprowadzenie i w razie potrzeby filtrowanie pyłu i dymu. Systemy wyciągowe służą m.in. zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy operatorów, utrzymaniu czystości soczewki lasera, co wydłuża jej sprawność i żywotność oraz minimalizuje nieprzyjemny zapach podczas laserowej obróbki.


FILTRACJA GAZÓW LASEROWYCH I PYŁU PRZEBIEGA W KILKU ETAPACH. W pierwszym etapie wykorzystywany jest filtr do grubych cząsteczek, następnie filtr do cząsteczek drobnych, który składa się z materiału poliestrowego w metalowej ramce i filtruje wszystkie pyły i cząsteczki (do 90%) z odsysanego powietrza. W ostatnim etapie filtrowania wykorzystuje się aktywny filtr węglowy, który dzięki specjalnej kompozycji węgla dostarcza do pomieszczenia czyste powietrze. Powierzchnia węgla jest zbudowana jak gąbka, co pozwala oczyszczać powietrze z niepożądanych substancji, tj. metali ciężkich i toksycznych chemikaliów.


GŁÓWNE FUNKCJE SYSTEMU ODCIAGU I FILTRACJI SPALIN:

  • - usunięcie i neutralizacja dymu laserowego
  • - zapewnienie bezpieczeństwa pracy na stanowisku laserowym i w jego najbliższym otoczeniu
  • - wydłużenie żywotności systemów laserowych